Соглашение Украина-ЕС

ua-eu

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ, З ОДНІЄЇ СТОРОНИ, ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ, ЄВРОПЕЙСЬКИМ СПІВТОВАРИСТВОМ З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ І ЇХНІМИ ДЕРЖАВАМИ-ЧЛЕНАМИ, З ІНШОЇ СТОРОНИ

ПРЕАМБУЛА

РОЗДІЛ I— ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

РОЗДІЛ II— ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ ТА РЕФОРМИ, ПОЛІТИЧНА АСОЦІАЦІЯ, СПІВРОБІТНИЦТВО ТА КОНВЕРГЕНЦІЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТА БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ

РОЗДІЛ III— ЮСТИЦІЯ, СВОБОДА ТА БЕЗПЕКА

РОЗДІЛ IV— ТОРГІВЛЯ І ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТОРГІВЛЕЮ

РОЗДІЛ V— ЕКОНОМІЧНЕ ТА ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

РОЗДІЛ VI— ФІНАНСОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ТА ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО БОРОТЬБИ ІЗ ШАХРАЙСТВОМ*

РОЗДІЛ VII— ІНСТИТУЦІЙНІ, ЗАГАЛЬНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

СПИСОК ДОДАТКІВ

Додатки IV Розділу:

 • Тарифний графік України
 • Тарифний графік ЄС
 • ДОПОВНЕННЯ до Додатка І-А1
 • І-B — Додаткові умови для торгівлі одягом, що використовувався
 • І-C — Графік скасування вивізного (експортного) мита
 • І-D — Спеціальні заходи для вивізного (експортного) мита
 • ІІ — Спеціальні заходи щодо легкових автомобілів
 • ІІI — Список законодавства для адаптації із зазначенням термінів для його здійснення
 • ДОДАТОК ІV — Заходи СФЗ
 • ДОДАТОК V — Всеохоплююча стратегія імплементації ГЛАВИ IV
 • ДОДАТОК VI — Список хвороб тварин і аквакультур та регламентованих шкідників, від яких території можуть бути визнані вільними
 • ДОДАТОК VII — Регіоналізація / зонування, території, вільні від шкідників, та захищених зон
 • ДОДАТОК VIII — Попереднє схвалення потужностей
 • ДОДАТОК IX — Процес визначення еквівалентності
 • ДОДАТОК X — Керівні принципи для проведення перевірок
 • XI — Перевірки імпорту та оплата перевірок
 • XII — Сертифікація
 • XIII — Невирішені питання
 • XIV — Компартменталізація
 • XV — Наближення митного законодавства
 • XVI — Перелік застережень щодо заснування; перелік зобов’язань щодо транскордонного постачання послуг; перелік застережень щодо постачальників договірних послуг і незалежних фахівців
 • XVII — Нормативно-правове наближення
 • XVIII — Інформаційні центри
 • XIX — Індикативний перелік сторони ЄС відповідних ринків продукції та послуг, що мають бути проаналізовані відповідно до статті 116 цієї угоди
 • XX — Індикативний перелік України відповідних ринків, що мають бути проаналізовані відповідно до статті 116 цієї угоди
 • XXI — Державні закупівлі
 • ХХІІ-А,B,C — Географічні зазначення – законодавство сторін та елементи і контролю
 • XXII-D — Географічні зазначення вин, ароматизованих вин та алкогольних напоїв, згадані у статтях 202(3) і 202(4) цієї угоди
 • XXII-D (Декларація по Кагору) — Спільна декларація щодо назви «Кагор»
 • XXIII — Глосарій термінів
 • XXIV — Правила процедури вирішення спорів
 • XXV — Кодекс поведінки членів арбітражної групи і посередників

Додатки V Розділу:

 • XXVI — ДО ГЛАВИ 1 «Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику»
 • XXVII — ДО ГЛАВИ 1 «Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику»
 • XXVIII — ДО ГЛАВИ 4 «Оподаткування»
 • XXIX – ДО ГЛАВИ 5 «Статистика»
 • ХХХ — ДО ГЛАВИ 6 «Навколишнє природне середовище»
 • ХХХІ — ДО ГЛАВИ 6 «Навколишнє природне середовище»
 • ХХХІІ — ДО ГЛАВИ 7 «Транспорт»
 • ХХХІІІ — ДО ГЛАВИ 7 «Транспорт»
 • ХХХІV — ДО ГЛАВИ 13 «Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит»
 • ХХХV  — ДО ГЛАВИ 13 «Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит»
 • ХХХVІ — ДО ГЛАВИ 13 «Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит»
 • ХХХVІІ — ДО ГЛАВИ 15 «Політика з питань аудіовізуальної галузі»
 • ХХХVІІІ — ДО ГЛАВИ 17 «Сільське господарство та розвиток сільських територій»
 • ХХХІХ — ДО ГЛАВИ 20 «Захист прав споживачів»
 • ХL — ДО ГЛАВИ 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей»
 • ХLІ — ДО ГЛАВИ 22 «Громадське здоров’я»
 • ХLІІ — ДО ГЛАВИ 23 «Освіта, навчання та молодь»

Додатки VI Розділу:

 • XLIII — ДО РОЗДІЛУ VI «Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством»
 • XLIV — ДО ЧАСТИНИ VI «Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством»

Протоколи:

 • ПРОТОКОЛ 1 — щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва
 • ПРОТОКОЛ 1 — спільні Декларації
 • ПРОТОКОЛ 2 — про взаємну адміністративну допомогу в митних справах
 • ПРОТОКОЛ 3 — про Рамкову угоду між Україною та Європейським союзом

§ Задать свой вопрос Вы можете заполнив форму ниже, мы в кратчайшие сроки с Вами свяжемся.